ووشو

علی نژاد روی جایگاه داغ و پرحاشیه، معاون جدید هم مهندس می گردد؟

خبرنگاران - گروه ورزش: مسعود سلطانی فر بالاخره برای معاونت اول خود در وزارت ورزش اقدام به انتخاب سرپرست و سپردن مسئولیت آن به مهدی علی نژاد کرد. فردی که از همان ابتدا و بلافلاصله بعد از استعفای محمدرضا داورزنی، نامش به عنوان یکی از گزینه های مورد نظر مطرح...

9 بهمن 1398