مدیریت عملیات بانکی مشتریان حقوقی با مشخص بانک رفاه

به گزارش وبلاگ کاتالوگ و بروشور، بانک رفاه کارگران با راه اندازی سامانه ای به نام مشخص، امکان مدیریت عملیات یکپارچه نظارت بر حساب های اقتصادی برای مشتریان حقوقی فراهم آورده است.

مدیریت عملیات بانکی مشتریان حقوقی با مشخص بانک رفاه

به گزارش وبلاگ کاتالوگ و بروشور، بنابر اعلام روابط عمومی بانک رفاه کارگران، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ مشخص یا همان مدیریت عملیات یکپارچه نظارت بر حساب های اقتصادی مشتریان حقوقی، نرم افزاری ﺍﺳﺖ ﮐﻪ به واسطه ﺁﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ، علاوه بر ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ می آورد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ گزارش گیری ﺍﺯ شناسه های ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ پرداخت شده، ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻭ مانده حساب، ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﮒ ﭼﮏ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ... ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ نرم افزارهای ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ نمایند.

به عبارت دیگر، مشخص ﺑﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺗﺮﺍﮐﻨﺶﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ طبقه بندی آن ها ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ گزارش های ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ می آورد.

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﻄﻮﺡ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ سلسله مراتب ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ، ﺍﺭﺍﺋﻪ گزارش های ﻣﺘﻨﻮﻉ برای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﻭ ﮐﺸﻒ مغایرت های ﻣﺎﻟﯽ فی مابین ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮﯼ، ﮐﺎﻫﺶ هزینه های ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻭ صرفه جویی ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ غیرضروری ﺩﻓﺘﺮﯼ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ، ﺟﻌﻞ ﻭ سوءاستفاده ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، گزارش گیری ﺍﺯ حساب های ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﯼ، ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺍﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ، کارکنان ﻭ ...، ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﮔﻪ ﭼﮏ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺎﯾﺎﯼ ﮔﺮﻭﻫﯽ و ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺎﯾﻞ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺣﻘﻮﻕ از ویژگی های ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﯿﻦ بانک رفاه است.

انتهای رپرتاژ آگهی

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "مدیریت عملیات بانکی مشتریان حقوقی با مشخص بانک رفاه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مدیریت عملیات بانکی مشتریان حقوقی با مشخص بانک رفاه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید