ژیمناستیک

خبرنگاران مسابقات جام جهانی ژیمناستیک با حضور ایران در باکو شروع شد

باکو - خبرنگاران - مسابقات جام جهانی ژیمناستیک برای کسب سهمیه المپیک تابستانی توکیو -2020 روز پنجشنبه با حضور ایران در سالن فدراسیون ملی ژیمناستیک جمهوری آذربایجان در باکو شروع شد.

11 اردیبهشت 1399