تعبیر خواب مخفی شدن (پنهان شدن)

به گزارش وبلاگ کاتالوگ و بروشور، با تعبیر خواب مخفی شدن، تعبیر خواب پنهان شدن از پلیس و تعبیر خواب مخفی شدن دیگران همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی خبرنگاران باشید.

تعبیر خواب مخفی شدن (پنهان شدن)

سرویس سرگرمی - آنچه در ظاهر رویا می بینیم تنها پوششی برای معنای باطنی نهفته در آن است. تفسیر خواب می تواند فرد را از ضمیر ناخودآگاهش آگاه کرده و از تشویش درونش بکاهد. کاربران گرامی برای آگاهی از فضای کلی رویا و خواب های خود می توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب وبلاگ کاتالوگ و بروشور رجوع کنند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ پنهان شدن نماد موضوعات زیر عنوان شده است:

پنهان شدن: فرار از احساسات، اجتناب از آگاهی یافتن درباره چیزی که نمی خواهیم آن را می بینیم؛ در حالت ایمنی به سر بردن، پنهان کردن احساس واقعی مان یا میل جسمی مان نسبت به کسی، ندانستن.

پنهان کردن یک جسد یا شی: رو به رو نشدن با دشواری های مربوط به فردی که جسدش را در رویا پنهان می کردید یا آن شیء

تعبیر خواب مخفی شدن (پنهان شدن)

معبرین غربی گویند: دیدن رویاهایی در مورد مخفی شدن و پنهان شدن نشانه این است که بیننده خواب در درون خود از رازهایی محافظت کرده و آن ها را بروز نمی دهد. این گونه خواب ها می تواند علائمی از ترس روبرو شدن با مسائل و مسائل پیش رو باشد. اگر چه که بایستی بیننده خواب این موضوعات را بیان کرده و قبل از اینکه دیگران به رازهای وی پی ببرد خود آن ها را اعتراف کند.

لوک اویتنهاو می گوید:

  • پنهان شدن: تشویش
  • پنهان کردن چیزی: نیات بد

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید که خود را پنهان می کنید، بیانگر آشفتگی روحی شما است. اگر دختری در خواب چیزی را پنهان کند، یعنی مورد اتهام دیگران قرار می گیرد.

تعبیر خواب پنهان شدن از دست دیگران (پلیس)

معبرین غربی گویند: دیدن مخفی شدن از دست دیگران (پلیس، والدین و...) بیانگر احساس مقصر بودن در زندگی واقعی بیننده خواب است.

تعبیر خواب مخفی شدن دیگران

معبرین غربی گویند: اگر دیگران را در حال مخفی شدن مشاهده کردیده به این معنی است که شما به دنبال پیدا کردن احساس امنیت و حفاظت برای خود هستید.

منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

dreammoods.com

منبع: setare.com

به "تعبیر خواب مخفی شدن (پنهان شدن)" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب مخفی شدن (پنهان شدن)"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید